Akademia Miasta i Państwa to projekt edukacyjny dla osób zainteresowanych sprawami publicznymi. Naszą misją jest wspieranie i promowanie dialogu społecznego poprzez rozwój kompetencji jego uczestników.

Program AMiP przygotowali znakomici eksperci w swoich dziedzinach, wśród nich dr Elżbieta Hibner, Mirosława Boryczka, Paweł Kowal i prof. Michał Królikowski.

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Akademii Miasta i Państwa, która rozpocznie się 10 stycznia i potrwa do czerwca 2019 roku.

Dołącz do Akademii i poznaj wyjątkowe grono osób, które - podobnie jak Ty - chcą skutecznie funkcjonować w obszarze państwa i samorządów.

Jako uczestnik projektu podczas jedenastu sesji tematycznych zyskasz cenną wiedzę pozwalającą rozumieć mechanizmy funkcjonowania instytucji państwa i samorządu, i wykorzystywać je w duchu dialogu w swoim zawodzie.

AMiP to także możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami, ciekawe dyskusje oraz cenne relacje. To projekt, który na pewno zaprocentuje w Twojej przyszłości.

Pierwszą edycję Akademii, która odbyła się w pierwszej połowie 2018 roku, ukończyły 34 osoby reprezentujące takie środowiska jak władze samorządowe, organizacje pozarządowe czy media.

 

Uczestnicy projektu wyłonieni zostaną w procesie rekrutacji, która trwa do 20 grudnia 2018 r. Zapraszamy do nadsyłania swoich zgłoszeń. Więcej szczegółów znajduje się w sekcji >>Rekrutacja<<.

1
2
3
4
5

– Aby wypracować niezbędne społecznie postawy pro-państwowe, należy zwiększać poziom wiedzy o mechanizmach funkcjonowania państwa i jego instytucji. Brak wystarczającej wiedzy w tym zakresie zdecydowanie ogranicza dialog społeczny. Celem Akademii jest wsparcie aktywnych ludzi zatroskanych o sprawy publiczne.

Maciej Witucki, honorowy przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG

– Nasza inicjatywa ma pomóc w lepszym rozumieniu mechanizmów funkcjonowania instytucji  państwa i samorządu. Poziom zaufania do instytucji publicznych jest niski. To samo dotyczy dialogu i społecznego zaangażowania Polaków. Ważne, żeby nie załamywać rąk, szczególnie w czasie, kiedy cieszymy się setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Zbigniew Derdziuk, inicjator i koordynator AMiP

– Akademia Miasta i Państwa to kolejna inicjatywa Komitetu Dialogu Społecznego KIG, która ma na celu wzmacnianie dialogu. Wierzymy, że rozwijając tę kompetencję u ludzi zainteresowanych sprawami publicznymi, realnie budujemy kapitał społeczny w Polsce.

Anna Tarnawska, współorganizator AMiP, sekretarz Komitetu Dialogu Społecznego KIG

 

– Chcemy wesprzeć ambitnych i zainteresowanych sprawami  publicznymi ludzi w lepszym pełnieniu przez nich ról społecznych i zawodowych. Wychodzimy z założenia, że Polska wszędzie potrzebuje etosu służby publicznej, na który składają się wartości, wiedza i umiejętności nas wszystkich.

Konrad Ciesiołkiewicz, współorganizator AMiP i przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG

– AMiP nie jest szkoleniem tylko dla liderów. To miejsce budujące dialog społeczny i komunikację obywatelską w najlepszym rozumieniu tych pojęć. Na koniec chodzi o to, żeby być lepszym animatorem społecznym, lepszą urzędniczką, dziennikarką czy przedsiębiorcą.

Magdalena Bigaj, dyrektor projektu AMiP

Organizatorem projektu jest Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej.
www.dialogkig.pl
Więcej informacji o warunkach udziału w Akademii Miasta i Państwa znajdziesz w sekcji
REKRUTACJA
Zapraszamy do udziału w projekcie!