Zespół Akademii Miasta i Państwa
Zbigniew Derdziuk
Zbigniew Derdziuk
Inicjator i koordynator Akademii Miasta i Państwa. Doradca zarządu mBanku. Posiada bogate doświadczenie w administracji - pełnił m.in. funkcje Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Sejmu, Sekretarza Stanu w KPRM, w tym Zastępcy Szefa KPRM, Ministra - Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Sekretarza Miasta St. Warszawy. W latach 2009 – 2015 był Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. [więcej]

Inicjator i koordynator Akademii Miasta i Państwa. Doradca zarządu mBanku. Posiada bogate doświadczenie w administracji – pełnił m.in. funkcje Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Sejmu, Sekretarza Stanu w KPRM, w tym Zastępcy Szefa KPRM, Ministra – Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Sekretarza Miasta St. Warszawy. W latach  2009 – 2015 był Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  W tym czasie  by  także  szefem Komisji Kontrolnej Światowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) w Genewie oraz Przewodniczącym Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci ISSA.

Zdobył także wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych m.in. w Telewizji Polskiej SA, w Polskim Banku Inwestycyjnym, w PKO BP SA i w Telewizji Familijnej. Był Konsultantem  HayGroup i uczestniczył w projektach opisu i wartościowania stanowisk pracy na Ukrainie i w Polsce.  W roku 2007 i 2009 Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego SA.

Ponadto posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej wielu spółek. Członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Członek Rady Programowej Fundacji Służby Rzeczypospolitej. Członek zespołu ekspertów Związku Dużych Rodzin 3+.

Ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także zyskał dyplom studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania i turn around management prowadzonych przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ i szwedzką Grupę Konsultingową M-Gruppen. Absolwent programu AMP IESE Business School w Barcelonie. Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania.

 

Mirosława Boryczka
Mirosława Boryczka
Ekspertka finansów publicznych z dwudziestoletnim doświadczeniem w administracji publicznej. Od 2015 roku pracuje w OECD, gdzie w ramach programu SIGMA doradza krajom ubiegającym się o członkostwo w Unii Europejskiej w sprawach finansów publicznych. [więcej]

Ekspertka finansów publicznych. Przez blisko 20 lat zajmowała się w administracji publicznej sprawami finansów, w tym jako: zastępca skarbnika m.st. Warszawy, dyrektorka generalna ministerstw: Gospodarki; Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Finansów oraz  jako członkini zarządu ZUS ds. finansów. Wieloletnia wykładowczyni Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od 2015 roku pracuje w OECD, gdzie w ramach programu SIGMA doradza krajom ubiegającym się o członkostwo w Unii Europejskiej w sprawach finansów publicznych.

Konrad Ciesiołkiewicz
Konrad Ciesiołkiewicz
Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej i jego współtwórca. Pomysłodawca AMiP. Od 2008 roku związany zawodowo z Orange Polska. Pracował w organizacjach pozarządowych, agencjach doradczych i w rządzie, gdzie w latach 2005-2006 pełnił funkcję podsekretarza stanu i rzecznika prasowego. Członek zespołu „Laboratorium Więzi”. [więcej]
Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej i jego współtwórca. Pomysłodawca AMiP. Od 2008 roku związany zawodowo z Orange Polska, gdzie, między innymi, kieruje społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) i relacjami publicznymi. Pracował w organizacjach pozarządowych, agencjach doradczych i w rządzie, gdzie w latach 2005-2006 pełnił funkcję podsekretarza stanu i rzecznika prasowego. Ukończył zarządzanie, psychologię i politologię. Jego zainteresowania koncentrują się na tematyce przewodzenia zespołom ludzkim, psychologii organizacji i sprawach społecznych. Członek zespołu „Laboratorium Więzi”.
Magdalena Dulińska
Magdalena Dulińska
Radca Prawny Magdalena Dulińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) oraz półrocznego stypendium na wydziale prawa Uniwersytetu Norymberga-Erlangen (Niemcy). Od 2000 roku uczestniczy w realizacji różnorodnych projektów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem sieci informatycznych i komórkowych. [więcej]

Radca Prawny Magdalena Dulińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) oraz półrocznego stypendium na wydziale prawa Uniwersytetu Norymberga-Erlangen (Niemcy). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego w Szkole Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od 2000 roku uczestniczy w realizacji różnorodnych projektów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem sieci informatycznych i komórkowych. Pracowała jako in-house lawyer w spółkach prawa handlowego, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (Interia.pl SA, Bankier.pl SA), zarówno w zakresie obsługi bieżącej działalności korporacyjnej i gospodarczej, jak i obsługi projektów inwestycyjnych.

Posiada doświadczenie w pracy na rzecz podmiotów z branży TMT (TV Puls, Grupa Multimedialna) i sektora ochrony zdrowia (Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia).

Jako radca prawny świadczyła usługi pomocy prawnej na rzecz sektora IT (produkcja i sprzedaż oprogramowania, usługi informatyczne, e-commerce, digitalizacja archiwów, sprzedaż contentu, e-lerning itd.) oraz administracji publicznej (państwowa osoba prawna z działu ubezpieczeń społecznych).

Uczestniczyła w licznych komisjach przetargowych o udzielenie zamówień publicznych. Posiada praktyczne doświadczenie pełnienia funkcji w organach spółek i stowarzyszeń, m. in. jako Członek Zarządu (Bankier.pl SA, Stowarzyszenie Centrum im. M. Dzielskiego) i jako Członek Rady Nadzorczej (FOR FORCAN SA, Pit.pl Sp. z o. o., Post – Tel Sp. z o. o., POSTDATA SA). Pełniła także funkcję prokurenta w Bankier.pl SA.

Wojciech Dziomdziora
Wojciech Dziomdziora
Radca prawny, Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Jest specjalistą w zakresie prawa telekomunikacji i nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, rynków regulowanych, ochrony informacji oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów. [więcej]

Radca prawny, Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Jest specjalistą w zakresie prawa telekomunikacji i nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, rynków regulowanych, ochrony informacji oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Doradza wiodącym firmom medialnym, informatycznym i telekomunikacyjnym i innym. Wspiera przedsiębiorców, szczególnie z branży mediów, telekomunikacji, IT i gospodarki elektronicznej w procesach regulacyjnych (reprezentacja przed UKE, KRRiT, UOKiK) oraz legislacyjnych.

W latach 2006-2007 był członkiem KRRiT. Wcześniej pracował w TVN, w MKiDN, gdzie był dyrektorem Departamentu Prawnego oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po odejściu z KRRiT pracował m.in. w Orange Polska, gdzie sprawował funkcje Dyrektora Spraw Publicznych i CSR oraz kierował projektami kluczowymi w Grupie TP.

Jest pełnomocnikiem Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. ochrony danych osobowych i zarządzania informacją. Jest arbitrem Komisji Prawa Autorskiego. Członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Elżbieta Hibner
Elżbieta Hibner
Doktor nauk technicznych, nauczycielka akademicka i niezależna ekspertka. Jako wiceprezydent Łodzi w latach 1990-1996 nadzorowała zmiany strukturalne w miejskich instytucjach oświaty, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i ochrony środowiska. W gabinecie premiera Jerzego Buzka brała udział w przygotowaniu reform ustrojowych administracji publicznej, ochrony zdrowia i finansów samorządu terytorialnego. [więcej]

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych, nauczycielka akademicka i niezależna ekspertka. Jako wiceprezydent Łodzi w latach 1990-1996 nadzorowała zmiany strukturalne w miejskich instytucjach oświaty, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i ochrony środowiska. Była właścicielką firmy doradczej zajmującej się badaniami w sektorze oświaty i samorządzie terytorialnym.

W gabinecie premiera Jerzego Buzka brała udział w przygotowaniu reform ustrojowych administracji publicznej, ochrony zdrowia i finansów samorządu terytorialnego. W latach 2001-2006 pełniła funkcję pełnomocnika rektora ds. kształcenia w prywatnej uczelni wyższej, wdrażając w niej nowe kierunki kształcenia na studiach dziennych, niestacjonarnych, e-learningowych i podyplomowych.

W latach 2006-2010, jako członek zarządu województwa łódzkiego, odpowiadała za politykę regionalną, stworzyła i nadzorowała jednostki organizacyjne zajmujące się współfinansowaniem projektów z funduszy UE. Wynegocjowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego z przedstawicielami  Komisji Europejskiej, nadzorowała utworzenie i wdrażanie Indykatywnej Listy Projektów Kluczowych dla Województwa Łódzkiego, zainicjowała i wdrożyła w łódzkiem projekt JEREMI -Inicjatywę Europejską polegającą na utworzeniu funduszu pożyczkowego dla sektora MSP.

Jest autorką monografii Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia(2003), ponad dwudziestu publikacji z zakresu modelowania matematycznego procesów w systemie elektroenergetycznym (1975-1989) oraz licznych opracowań i publikacji z dziedziny zarządzania w sektorze publicznym i wspierania przedsiębiorczości.

Jest członkiem Rady Muzeum – Pałac Króla Jana III w Wilanowie i ekspertem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Prowadzi kursy, zajęcia warsztatowe i wykłady z zakresu finansów publicznych oraz przedmiot „Podstawy twórczej przedsiębiorczości” w ramach studiów podyplomowych w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.

Współpracuje z periodykiem internetowym Nowa Konfederacja oraz fundacją Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono.

Paweł Kowal
Paweł Kowal
Historyk, publicysta, adiunkt w ISP PAN. Pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie, wykłada w Studium Europy Wschodniej UW, kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. W ostatnich latach wydał monografię "Koniec systemu władzy" oraz biografię gen. Jaruzelskiego. Był posłem do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącym delegacji parlamentarnej UE-Ukraina, były wiceminister spraw zagranicznych. Jeden z twórców Muzeum Powstania Warszawskiego. [więcej]
Historyk, publicysta, adiunkt w ISP PAN. Pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie, wykłada w Studium Europy Wschodniej UW, kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. W ostatnich latach wydał monografię „Koniec systemu władzy” oraz biografię gen. Jaruzelskiego. Był posłem do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącym delegacji parlamentarnej UE-Ukraina, były wiceminister spraw zagranicznych. Jeden z twórców Muzeum Powstania Warszawskiego
Michał Królikowski
Michał Królikowski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk prawnych, uznany specjalista w zakresie prawa i procedury karnej. Wykładał również w Cardiff Law School (Walia), na wydziałach prawa w Slazburgu (Austria) i Stirling (Szkocja), a także w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej. [więcej]

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk prawnych, uznany specjalista w zakresie prawa i procedury karnej. Wykładał również w Cardiff Law School (Walia), na wydziałach prawa w Slazburgu (Austria) i Stirling (Szkocja), a także w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej.
W latach 2006—2011 był dyrektorem Biura Analiz Sejmowych, odpowiedzialnym za obsługę prawną Marszałka Sejmu, Szefa Kancelarii Sejmu i organów Sejmu w procesie legislacyjnym i bieżących funkcjonowaniu. Odpowiadał wówczas także za obsługę reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
W latach 2011—2014 był wiceministrem sprawiedliwości w randze podsekretarza stanu, odpowiedzialnym za proces legislacyjny. Kierował pracami nad nowelizacją prawa i procedury karnej, odpowiadał za nowe prawo restrukturyzacyjne, ustawę o sprawcach niebezpiecznych, spółkę z o.o. z udziałami beznominałowymi. Reprezentował rząd w procesie legislacyjnym w Radzie Unii Europejskiej w zakresie prawa karnego i prawa prywatnego, był członkiem Komitetu ds. Unii Europejskiej Rady Ministrów. Reprezentował Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
W latach 2009—2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Obecnie pełni taką funkcję w Doradczym Komitecie Prawnym przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Do listopada 2016 roku był partnerem kancelarii „Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy”. Jest doświadczonym praktykiem, co wykorzystuje w dydaktyce studentów i aplikantów.
Opublikował ponad sto prac z zakresu prawa karnego, procesu karnego i prawa konstytucyjnego, a także takich dziedzin jak manipulacje na rynku finansowym czy prawo restrukturyzacyjne. W literaturze prawa karnego jest autorem rozpoznawalnym i wpływowym, cenionym przez doktrynę i orzecznictwo. Wypromował trzech doktorów nauk prawnych, uczestniczył jako recenzent w wielu przewodach habilitacyjnych i doktorskich.
Dla praktyki wiodące znaczenie ma wielotomowy, autorytatywny Komentarz do Kodeksu Karnego (red. M. Królikowski, R. Zawłocki), wydany w serii Duże Komentarze Becka.
Jest również członkiem Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych; wydał książkę-wywiad rzekę z abp. Henrykiem Hoserem SAC.

Paweł Kuglarz
Paweł Kuglarz
Partner w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie i dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego na UJ w Krakowie. Ekspert Komisji ds. Modernizacji Prawa Gospodarczego przy Ministerstwie Rozwoju. Jest Zastępcą Przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie. Reprezentuje Polskę w Zarządzie INSOL Europe. [więcej]

Radca Prawny, dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego na UJ w Krakowie. Ekspert Komisji ds. Modernizacji Prawa Gospodarczego przy Ministerstwie Rozwoju. Jest Zastępcą Przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie. Reprezentuje Polskę w Zarządzie INSOL Europe. Autor licznych publikacji z prawa publicznego,  upadłościowego  i nieruchomości: m.in. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, (2005) Od totalitaryzmu do demokracji. Pomiędzy „grubą kreską” a dekomunizacją. Doświadczenia polski i Niemiec, (2001) Ustawa o księgach wieczystych I hipotece. Komentarz (Beck 2017), Upadłość konsumencka. Komentarz (Beck 2017) Upadłość Deweloperska. Komentarz (2012)

Zbigniew Nosowski
Zbigniew Nosowski
Publicysta i działacz katolicki. Studiował socjologię i teologię. Od 1989 członek redakcji „Więzi”, od 2001 –­ redaktor naczelny miesięcznika (obecnie: kwartalnika) „Więź”, od 2008 również dyrektor programowy Laboratorium „Więzi”. Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w latach 2007-2009 i ponownie od 2017. [więcej]

Publicysta i działacz katolicki. Studiował socjologię i teologię. Od 1989 członek redakcji „Więzi”, od 2001 –­ redaktor naczelny miesięcznika (obecnie: kwartalnika) „Więź”, od 2008 również dyrektor programowy Laboratorium „Więzi”. Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w latach 2007-2009 i ponownie od 2017. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie. W latach 2002-2008 był konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Autor książek „Parami do nieba. Małżeńska droga świętości”, „Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności”, „Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II”, „Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują”, współautor książki i cyklu telewizyjnego „Dzieci Soboru zadają pytania”.

Ernest Pytlarczyk
Ernest Pytlarczyk
Doktor nauk ekonomicznych, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). W przeszłości pracował jako analityk rynków finansowych w Banku Handlowym, jako researcher w Instytucie Cykli Koniunkturalnych na Uniwersytecie w Hamburgu oraz w banku centralnym Niemiec we Frankfurcie. Obecnie główny ekonomista oraz dyrektor odpowiedzialny za strategię, relacje inwestorskie oraz nadzór właścicielski w mBanku. [więcej]

Doktor nauk ekonomicznych, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). W przeszłości pracował jako analityk rynków finansowych w Banku Handlowym, jako researcher w Instytucie Cykli Koniunkturalnych na Uniwersytecie w Hamburgu oraz w banku centralnym Niemiec we Frankfurcie. Obecnie główny ekonomista oraz dyrektor odpowiedzialny za strategię, relacje inwestorskie oraz nadzór właścicielski w mBanku.

Zainteresowania naukowe to: Ekonometria Bayesowska, modele DSGE, modele cykli koniunkturalnych.

Autor ksiązek: Construction and Bayesian Estimation of DSGE Models for the EURO Area- A Statistical Framework oraz Paradoks Euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty? (ze Stefanem Kawalcem).

Anna Tarnawska
Anna Tarnawska
Sekretarz Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej i współtwórczyni AMiP. Od ponad 10 lat związana z Orange Polska, gdzie najpierw odpowiadała za strategię i tożsamość marki TP, następnie za realizację projektów z pozyskiwaniem funduszy unijnych, a obecnie jako ekspert ds. PR Korporacyjnego za współpracę z organizacjami branżowymi i think tankami. [więcej]

Sekretarz Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej i współtwórczyni AMiP. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 10 lat związana z Orange Polska, gdzie najpierw odpowiadała za strategię i tożsamość marki TP, następnie za realizację projektów z pozyskiwaniem funduszy unijnych, a obecnie jako ekspert ds. PR Korporacyjnego za współpracę z organizacjami branżowymi i think tankami. Prywatnie mama Karoliny i Izabeli.

Maciej Witucki
Maciej Witucki
Honorowy przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, jego współtwórca i przewodniczący w latach 2016-2018. W latach 2006-2013 prezes zarządu Orange Polska. Od stycznia 2016 prezes zarządu Work Service S.A. Zasiada w radach nadzorczych AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz TVN S.A. Jest członkiem rady dyrektorów Atlantic Council of the United States. W latach 2010-2017 był prezesem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). [więcej]

Honorowy przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, jego współtwórca i przewodniczący w latach 2016-2018. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia podyplomowe z logistyki i inżynierii przemysłowej na Ecole Centrale Paris we Francji, a także zaawansowany program zarządzania (AMP) na INSEAD we Francji.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Banku Cetelem (Grupa Paribas) – najpierw we Francji, a następnie w Polsce. Od października 2001 roku pracował jako członek zarządu, a od 2005 roku jako prezes zarządu Lukas Bank (grupa Credit Agricole). W latach 2006-2013 pełnił funkcję prezesa zarządu Orange Polska, a we wrześniu 2013 roku objął stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej.
W styczniu 2016 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Work Service S.A. Zasiada w radach nadzorczych AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz TVN S.A. Jest członkiem rady dyrektorów Atlantic Council of the United States. W latach 2010-2017 był prezesem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Magdalena Bigaj
Magdalena Bigaj
Ekspertka w dziedzinie komunikacji w nowych technologiach, związana z nimi od ponad dekady. Członkini Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Właścicielka agencji komunikacji wizerunkowej Helping Heads. Specjalizuje się w strategii komunikacji, zarządzaniu kryzysem i dialogu konsumenckim. [więcej]

Ekspertka w dziedzinie komunikacji w nowych technologiach, związana z nimi od ponad dekady. Członkini Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Właścicielka agencji komunikacji wizerunkowej Helping Heads. Specjalizuje się w strategii komunikacji, zarządzaniu kryzysem i dialogu konsumenckim.

Przez wiele lat związana z mediami internetowymi Agory S.A., gdzie zbudowała od podstaw dział public relations segmentu internet spółki, odpowiadając w latach 2006-2011 za relacje PR takich marek jak Gazeta.pl. W latach 2013-2015 szefowa biznesu VOD Agory.

W obszarze komunikacji i nowych mediów doradzała takim firmom i instytucjom jak Ministerstwo Spraw Zagnianicznych (w latach 2012-2015), Mostostal S.A., Grupa Wirtualna Polska, spółka LIBRUS czy liczne organizacje pozarządowe. Ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka konkursu akademickiego im. Biskupa Jana Chrapka, związana przez kilka lat z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia. Miłośniczka literatury faktu, zawodowo interesuje się szczególnie zmianami w komunikacji w nowych technologiach oraz rozwiązaniami cyfrowymi w edukacji.